Amenda pentru nerespectarea GDPR : 14.5 milioane de EURO

In data de 30 octombrie 2019 Autoritatea pentru protecția datelor (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit – Berlin DPA) a aplicat cea mai mare amenda pentru incalcarea GDPR din Germania. Amenda de 14,5 milioane EUR a fost aplicata unei companii imobiliare germane Die Deutsche Wohnen SE (Deutsche Wohnen), .

Autoritatea pentru protecția datelor din Berlin a considerat păstrarea datelor substanțial mai lungă decât este necesară o încălcare a GDPR, în trei aspecte:
– în primul rând, controlorul nu avea un temei legal pentru a stoca datele cu caracter personal mai mult decât era necesar;
-în al doilea rând, aceasta a fost considerată o încălcare a protecției datelor prin cerințele de proiectare în temeiul articolului 25 alineatul (1) GDPR;
-și, în sfârșit, a fost o încălcare a principiilor generale de prelucrare prevăzute la articolul 5 GDPR.

Sursa : https://www.dataprotectionreport.com