Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat raportul de activitate pe anul 2019

Raportul anual conține o prezentare sintetică a activităților Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe ale ANSPDCP, în următoarele capitole: cap. I – prezentare generala, cap. II – activitatea de avizare, consultare și informare publică, cap. III-activitatea de monitorizare și control, cap IV – activitatea in domeniul relatiilor internationale si cap. V – managementul economic al Autorității.

Totodată, acest Raport conține repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate in total sau diferentiat (din oficiu, respectiv pe baza plângerilor), numărul de plângeri și sesizări primite, numărul măsurilor corective aplicate ( inclusiv amenzi), numărul de puncte de vedere emise, de litigii aflate pe rol, de coduri de conduită analizate, numărul de comunicate de presă, număr reguli corporatiste/IMI.

De asemenea, Raportul anual 2019 conține fișe de caz/spețe  referitoare la activitatea de investigare, precum și cele mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile instituției .

Raportul anual este disponibil [aici]