Dosarele medicale, țintă atractivă pentru atacurile informatice

Dosarele medicale reprezintă cea mai atractivă ţintă…

Dosarele medicale reprezintă cea mai atractivă ţintă pentru criminalitatea informatica

pentru criminalitatea informatică datorită prezenţei în același loc a informaţiilor confidenţiale, cum ar fi cele privind identitatea, datele de contact, datele de facturare, istoricul medical etc.

Instituţiile medicale și serviciile financiare au fost domeniile cele mai vulnerabile pentru atacurile de tip ransomware, cu o rată de penetrare peste media globală, care a fost de 40% in anul 20161. Aceste industrii sunt printre cele mai dependente de informaţiile electronice, astfel încât sunt primele către care atacatorii se îndreaptă datorită faptului că sunt extrem de vulnerabile, neavând tehnologiile necesare detectării atacurilor sau copii de siguranţă (la zi) ale datelor relevante. Răscumpărarea medie pentru decriptarea datelor a crescut de 3 ori faţă de anul 2014 (de la 373$ în anul 2014, la 1077$ în anul 2016), iar 72% din instituţiile infectate cu ransomware și-au pierdut accesul la date pentru mai mult de 2 zile. Pierderile cauzate de ransomware la nivel global, în anul 2017, sunt previzionate a fi de peste 5 miliarde de dolari.

Sursa: http://www.clubitc.ro/2017/11/28/dosarele-medicale-tinta-atractiva-pentru-atacurile-informatice/