GDPR: In cazul in care ca urmare a unei incalcari din regulament o persoana a suferit prejudicii are drept la despagubiri ?

Raspuns : DA

Art. 82: Dreptul la despăgubiri şi răspunderea
(1)Orice persoană care a suferit un prejudiciu materiale sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului regulament are dreptul să obţină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.

Cine poate invoca despagubirile ?

Organismele, organizațiile și asociațiile pot invoca acest drept în numele persoanelor vizate. Dreptul la despăgubire poate fi exercitat în fața instanțelor competente din statele membre ale UE .