GDPR: Consimtamantul obtinut inaintea de intrarea in vigoare a regulamentului este valabil si dupa intrarea in vigoare a GDPR-ului ?

Raspuns : DA

Faptul că o persoana și-a dat consimțământul explicit și valabil pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în anumite scopuri – în conformitate cu toate cerințele GDPR aplicabile inainte de intrarea in vigoare a GDPR-ului înseamnă că această prelucrare este legală si dupa intrarea in vigoare a regulamentului .

Art. 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR subliniază că prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi considerată legală numai dacă și în măsura în care, persoana a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice.