GDPR – controlul temperaturii angajatilor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Ungaria a lansat un ghid cu privire la controlul temperaturii angajatilor pentru prevenire Coronavirus.

Ghidul confirmă faptul că – angajatorul trebuie să limiteze controalele de temperatură la angajații care lucrează în poziții cu risc ridicat (cum ar fi asistența pentru clienți), având în vedere expunerea lor la virusul Corona.
Riscul de expunere trebuie sa fie stabilit printr-o procedura de evaluarea riscurilor, controlul temperaturii angajaților se poate efectua numai pe baza intereselor legitime [art. 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD] de către sau sub responsabilitatea unui profesionist calificat din domeniul sănătății în temeiul art. articolul 9 alineatul (2) litera (h) și art. 9(3) din RGPD. In cazul în care angajatorul nu poate să asigure prezența cadrelor medicale într-un număr suficient, angajatorul poate autoriza alte persoane să ia temperatura angajaților, cu condiția ca aceste persoane să acționeze sub responsabilitatea și în conformitate cu un protocol de diagnosticare stabilit de un profesionist din domeniul sănătății și să fie supuse obligației de păstrare a secretului în ceea ce privește prelucrarea datelor. Angajatorul poate avea acces numai la rezultatul verificării temperaturii (adică dacă angajatul relevant este apt sau nu apt de muncă) și nu la datele de măsurare în sine.
Ghidul este disponibil (numai în limba maghiară) la adresa : https://naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH-2020-3649.pdf