GDPR: Cum pot dovedi operatorii de date ca asigura un grad adecvat de protectie ?

Raspuns :

Principalele dovezi ce pot fi prezentate sunt :

  • Existenta Politicilor de Confidențialitate
  • Numirea unui responsabil cu protecției datelor
  • Evidența actiunilor de constientizare a personalului
  • Aplicarea de  proceduri  interne  obligatorii privind protectia datelor cu caracter personal
  • Evidențierea tuturor controalelor tehnice ( fizice, hard  si soft) aplicate pentru obtinerea nivelului adecvat de protectie, monitorizare actiunilor privind datele cu caracter personal, actiunile de actualizare a softului, politica de back-up
  • Evidențierea tuturor activităților de prelucrare a datelor
  • Testarea periodica a securitatii datelor facuta de experti independenti, feedback-ul, actiunile intreprinse pe baza acestor rapoarte in vederea imbunatatirii securitatii datelor