GDPR: Datele personale colectate de o companie sunt stocate in Cloud. Compania care detine serverul de stocare este ?

 

Raspuns :  Compania care detine serverul de stocare in Cloud este  procesatorul datelor dvs. si trebuie sa aveti un contract prin care acesta se obliga sa va protejeze datele dvs. in conformitate cu cerintele GDPR!

 

 

 

 

 

Art. 4: Definiţii
În sensul prezentului regulament:

7.”operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare
a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin
dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea
acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
8.”persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului;