GDPR : Noi sanctiuni aplicate pentru incălcarea confidențialității datelor prelucrate

Autoritatea Națională de Supraveghere a impus sancțiuni pentru încălcarea confidențialității datelor personale prin divulgarea și accesul neautorizat la informații cu caracter personal. Din greșeală, documente care conțineau date personale au fost transmise altor destinatari decât cei îndreptățiți să le primească.

În plus față de sancțiuni, operatorilor le-au fost impuse măsuri corective, inclusiv revizuirea și actualizarea măsurilor tehnice și organizatorice implementate, precum și a procedurilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Comunicatul oficial : https://www.dataprotection.ro/