GDPR: O persoana poate mandata pe cineva pentru a exercita dreptul sau la stergere din articolul 17 GDPR?

Raspuns : NU 

 

 

 

 

Reprezentarea persoanelor vizate se poate face doar in urmatoarele cazuri :

Art. 80: Reprezentarea persoanelor vizate
(1)Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizaţie sau o asociaţie fără
scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul intern,
ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecţiei
drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter
personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile
menţionate la articolele 77, 78 şi 79, precum şi să exercite dreptul de a primi despăgubiri
menţionat la articolul 82 în numele persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul
intern.
(2)Statele membre pot prevedea că orice organism, organizaţie sau asociaţie menţionată la
alineatul (1) din prezentul articol, independent de mandatul unei persoanei vizate, are dreptul
de a depune în statul membru respectiv o plângere la autoritatea de supraveghere care este
competentă în temeiul articolului 77 şi de a exercita drepturile menţionate la articolele 78 şi
79, în cazul în care consideră că drepturile unei persoane vizate în temeiul prezentului
regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării.