GDPR: Sanctiuni pentru transmitere de date personale prin WhatsApp

ING BANK NV Amsterdam Sucursala București a fost sancționată cu amendă de 3.000 EURO.
Autoritatea a constatat faptul că a avut loc o transmitere neautorizată, prin intermediul aplicației WhatsApp, a unui fișier format .pdf ce conținea date cu caracter personal.   Această situație a condus la pierderea confidențialității datelor cu caracter personal ale unui număr semnificativ de clienți ai operatorului.

Comunicat A.N.S.P.D.C.P.

 

Hotărâre judecătorească – ANPC -WhatsApp
Tribunalul Municipiului București) a menținut procesul-verbal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin care s-a constatat faptul că ANPC a colectat numeroase date cu caracter personal din sesizările și plângerile primite, prin utilizarea aplicației ”WhatsApp”, care nu se află în controlul său, fără a ține seama de riscurile implicate, încălcând astfel prevederile art. 32 alin. (2) din GDPR.

Comunicat A.N.S.P.D.C.P.

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atrage atenția asupra faptului că, în contextul prelucrării de date personale, utilizând ca mijloace de prelucrare aplicația de mesagerie ”WhatsApp”, raportat la principiul responsabilității operatorului, prelucrarea în această manieră poate aduce atingere dreptului la viață privată și la protecția datelor persoanelor fizice, prin raportare la principiile de prelucrare, consacrate de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR)