Licitatie de 130 milioane lei pentru cresterea nivelului de securitate al infrastructurilor IT&C pentru instituțiile guvernamentale si de interes public

Proiectul vizează modernizarea sistemelor de securitate existente în instituții din arcul guvernamental și entități de interes public ce dețin infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională, precum și interoperabilitatea sistemelor de securitate ce urmează a fi implementate și integrate, cu sistemul informatic deja existent, în scopul susținerii funcționării Sistemului Național de Securitate Cibernetică (SNSC), în privința coroborării de informații, colaborării, analizei și reacției prin mecanismul informatic de alertare rapidă și diseminare a informațiilor în timp real. Beneficiarii direcți ai produselor ce fac obiectul achiziției sunt instituțiile guvernamentale, entități de interes public ce dețin infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională (IVC) și Centrul Național Cyberint (CNC), acestea fiind implicate pe întreaga durată de concepere, dezvoltare și implementare a proiectului precum și în etapa de post implementare.

Sursa: www.profit.ro