Primăria Cluj-Napoca a fost amendata de către Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Clujeanul Lucian Todoran a sesizat o posibilă încălcare a dispoziţiilor legii, întrucât Primăria Cluj-Napoca nu a implementat măsuri suficiente pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, cu referire la transmiterea corespondenței către petenți. Mai precis, câțiva funcționari foloseau adrese de Yahoo ca să trimită de pe ele răspunsuri clujenilor.

Petiționarul a primit urmatorul răspuns de la ANSPDCP:
”În urma investigaţiei efectuate, Municipiul Cluj-Napoca a fost sancţionat contravenţional în baza prevederilor art. 33 din Legea nr. 677/2001.
Totodată, vă informăm că din data de 25 mai 2018 este pus în aplicare și în România Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare ”RGPD”)…”

Sursa : https://www.clujust.ro/