Raportul ANSPDCP cu privire la desemnarea și poziția responsabililor cu protectia datelor cu caracter personal ( DPO )

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a organizat în data de 26 ianuarie 2024 cea de-a 11-a ediție a Conferinței Naționale a Protecției Datelor în care rolul și funcția DPO a fost subiectul central.

În urma Raportului privind Acțiunea coordonată de verificare cu privire la desemnarea și poziția responsabililor cu protectia datelor, concluziile initiativei la nivel UE și național în privința DPO sunt ingrijoratoare:

– sunt alocate resurse insuficiente DPO;
– nu sunt suficienți experți în domeniul protecției datelor iar și cursurile pentru pregătirea DPO sunt insuficiente;
– sunt constatate conflicte de interese in exercitarea funcției;
– la numirea DPO se impune realizarea unei analize a resurselor (financiare, umane) necesare, iar analiza trebuie sa fie reluata periodic;
– cumularea DPO cu alte atribuții afectează substanțial îndeplinirea de care DPO a sarcinilor;
– operatorul nu poate stabili pentru DPO sarcini care îl pun pe DPO in conflict de interese;
– atribuțiile și sarcinile DPO ar trebui sa fie scrise eventual în fișa postului, iar atribuțiile trebuie să fie aduse la cunoștința operatorului sau a persoanei împuternicite pentru și în numele cărora DPO-ul activează.

Autoritatea a transmis operatorilor economici, institutii publice si private, recomandări privind sprijinul acordat DPO, exprimand totodată un interes crescut atât la nivel național cât și European pentru rolul pe care aceasta functie internă îl îndeplinește.

Sursa : https://lnkd.in/d_Q42DWh