GDPR : Publicarea declaratiilor de avere si interese incalca dreptul persoanei la protectia datelor cu caracter personal?

Raspuns : NU

Interesul public este cel care primeaza in fata interesului personal. Pentru asigurarea principiului transparentei, este nevoie ca orice persoana platita din bani publici sa depuna declaratii de avere si de interese.

Argumentare : Dreptul fundamental la protecţia datelor cu caracter personal în temeiul articolului 8 din Cartă „nu este totuşi o prerogativă absolută, ci trebuie să fie luat în considerare în raport cu funcţia sa în societate” . Articolul 52 alineatul (1) din Cartă admite, astfel, că pot fi impuse restrângeri ale exerciţiului unor drepturi, precum cele consacrate la articolele 7 şi 8 din aceasta, în măsura în care aceste restrângeri sunt prevăzute de lege, respectă substanţa acestor drepturi şi libertăţi şi, prin respectarea principiului proporţionalităţii, sunt necesare şi răspund efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniunea Europeană sau necesităţii protejării drepturilor şi libertăţilor altora.